Offertförfrågan

Offertförfrågan - formulär

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort till er!
Ange gärna så detaljerad information om fastigheten som möjligt.

Vi önskar offert för:

Kontaktuppgifter

Kontaktperson
Epost
Telefonnummer
Bostadsrättsförening (kan lämnas tomt)
Adress

Om fastigheten

Fastighetsbeteckning
Byggår
Antal byggnader
Adresser, antal trapphus
Antal lägenheter
Antal kommersiella lokaler
Total boarea
Total lokalarea
Typ av fasad och takbeläggning
Typ av fönster
Antal garageplatser
Antal tvättstugor
Antal soprum
Finns vind och/eller källare?
Antal hissar
Sprinkler, rökluckor?
Finns porttelefon?
Finns passersystem
Finns värmekabel på mark och/eller tak?

Energisystem

Värmekälla
Ventilationssystem, bostäder
Ventilationssystem, lokaler
Antal fläktrum, anläggningar
Övrigt

Dokumentation

Drift/underhållshandlingar:
Relationsritningar:
Underhållsplan:
Energideklaration:
OVK:

Renoveringar

Beskriv kort utförda renoveringar samt när de är gjorda.

Teknisk förvaltare

Upprättande av förvaltningsrapport, månadsvis. Rapporten redovisar pågående, nya och avslutade projekt och arbeten i fastigheten. Redovisar även sammanställning av förslag, offerter etc. för styrelsen att ta ställning till.

Ska ingå i anbudet?

Förvaltare medverkar på driftmöte, förslagsvis 2 gånger per år, med föreningens styrelse/representant.

Ska ingå i anbudet?

Jourtjänst tillhandahålls dygnet runt.

Ska ingå i anbudet?

Upprättande av statistik över el-, energi- och vattenförbrukningar som redovisas för beställaren vid möte med föreningens styrelse.

Ska ingå i anbudet?

Fastighetsskötsel

Ska fastighetsskötare ingå i anbudet?
Vilket intervall vill ni ha på rondering?

Övriga tjänster

Ska felanmälan ingå i anbudet?
Städning av gemensamma ytor, t.ex. trapphus; Ska det ingå i anbudet?
Snöröjning; Ska det ingå i anbudet?
Trädgårdsskötsel; Ska det ingå i anbudet?

Tider

Startdatum för avtal
Avtalstid

Meddelande