Våra tjänster

services 1
services 1

Teknisk förvaltning

Forstena förvaltar fastigheter åt bostadsrättsföreningar, privat- och kommersiella fastighetsägare.

I samarbete med kunden så tar vi fram en skräddarsydd lösning på förvaltningsuppdraget.

Den tekniska förvaltningen är ofta baserad på en underhållsplan. Sedan kompletteras uppdraget med olika tjänster.

Förvaltaren förser styrelsen/ägaren fortlöpande med åtgärdsförslag samt status i pågående projekt och underhåll. All information redovisas i en förvaltningsrapport som normalt upprättas månadsvis.

Forstena har förutom egna fastighetsskötare ett utbrett samarbete med entreprenörer inom bygg, vvs, el, ventilation, styr & regler mm.

Forstena erbjuder följande tjänster:

 • Övergripande besiktning en gång om året samt uppdatering av underhållsplan
 • Upprättande av förvaltningsrapport, normalt månadsvis
 • Medverkan på drift/styrelsemöten
 • Jour dygnet runt
 • Uppföljning av energi – och vattenförbrukning
 • Driva alla typer av projekt. Ett kan t.ex. innefatta projektering, upphandling, projektledning, slutbesiktning etc. Läs mer under projektledning
 • Kontroll på myndighetskrav och besiktningar samt representera fastighetsägaren, vid t.ex. OVK, energideklaration, radonmätning etc.
 • Driva försäkringsärenden vid t.ex. vattenskador.

Kontakta oss för offert!
 
service 2
service2

Fastighetsskötsel

Alla typer av fastigheter behöver kontinuerlig tillsyn och skötsel. Forstena erbjuder fastighetsskötare med hög teknisk kompetens och servicekänsla.

Tjänster som felanmälan, dygnet-runt-jour, städning och snöröjning ger fastighetsägaren trygghet och service. Fastighetsskötaren ronderar fastigheten kontinuerligt, enligt uppgjort schema, vanligtvis en gång per vecka. Fastighetsskötaren rapporterar till fastighetsägare och tekniska förvaltare.

Uppföljning samt rapportering ser vi som en självklarhet.

Forstena erbjuder följande tjänster:

 • Tillsyn/rondering
 • Felanmälan
 • Jour dygnet runt
 • Avläsning av förbrukningar
 • Tillkommande arbeten
 • Städning
 • Trädgårdsarbeten
 • Snöröjning / takskottning

Kontakta oss för offert!
 
service 3
service 3

Underhållsplan

Vad är en underhållsplan?

Inga underhållskostnader ska komma som en tråkig överraskning. Med en underhållsplan kan fastighetsägare bygga upp en trygg och hållbar ekonomi.

Underhållsplanen är en uppsamling av information om byggnadsdelarnas åtgärdsbehov över en viss vald tid och kostnader för dessa. Underhållet i planen är av en återkommande och förutsägbar art med en period av mer än ett år.

Planen för det yttre och periodiska underhållet är ryggraden i fastighetens långsiktiga ekonomiska planering.

Syftet är att föreningen skall

 • Vara förberedda på kommande arbetsuppgifter
 • Kunna jämna ut slitaget och därmed underhållskostnaderna över husets livslängd
 • Känna till det årliga avsättningsbehovet
 • Skapa trygghet och en riktig och rättvis självkostnad för de boende över husets livslängd
 • Kunna följa upp och omprioritera åtgärder
 • Underlätta den ekonomiska förvaltarens bedömning om lämplig storlek på fonderade medel och avsättningar
 • Kunna höja kreditvärdigheten

Vem har nytta av underhållsplanen?

 • Styrelsen: Arbetsredskap för den långsiktiga underhållsplaneringen
 • Teknisk förvaltaren: Kom-ihåg-lista och prioriteringsredskap
 • Ekonomisk förvaltare: Analysmaterial för finansieringsstrategi
 • Revisorn: Avstämningsmaterial vid kontroll av föreningens status
 • Kreditgivare: Underlag vid kreditbedömning
 • Bostadsköparen: Informationsmaterial om framtida kostnadsläge och åtgärder

Att utföra underhåll

Det rekommenderas att föreningen gör en årlig genomgång av fastigheten, en statusbesiktning, som varje gång stämmer av de åtgärder som dels förekommer i planen och som dels har uppkommit i övrigt. Vid detta tillfälle omprioriterar man eventuellt planen och skapar en skarp arbetsordning för året eller kommande år. Upphandling samt utredningar av större åtgärder görs helst i god tid, gärna ett år eller mer.

Förfrågningsunderlaget vid stora såväl som små upphandlingar är viktiga. Detta för att kunna jämföra/jämställa anbud och dels för att direkt klargöra vad som skall gälla under entreprenaden. Överraskningar kan annars bli kostsamma. Avtalsarbetet och projektledningen är också viktiga delar där man ofta bör anlita professionell hjälp. Beroende på åtgärder kan i ett tidigt skede ett förarbete och projektering vara aktuellt.

Kontakta oss för offert!
service 4
service 4

Projektledning

Det är mycket att tänka på vid större som mindre projekt i fastigheter. Vi tar hand om hela projektet från framtagande av förfrågningsunderlag till slutbesiktning och uppföljning.

Många entreprenader görs idag utan korrekt projektering, upphandling, konkurrensutsättning, projektledning, besiktning samt uppföljning av garantier.

Vår erfarenhet säger att ett väl framtaget förfrågningsunderlag, baserat på gällande bestämmelser, skapar förutsättningar för ett lyckat projekt utan efterföljande problem.

Forstena är behjälpliga med allt från start till mål.

Projekten kan omfattas av följande:

 • Behovsanalys / tillståndsbedömning / statusbesiktning
 • Projektering
 • Framtagande av förfrågningsunderlag
 • Kontakt med anbudsgivare
 • Upphandling av entreprenör
 • Projektledning
 • Byggmöten
 • Besiktning
Kontakta oss för offert!
service 5
service 5

Trädgårdsskötsel

Oavsett om trädgården är gammal eller nyanlagd behöver den omvårdnad. Forstena erbjuder utbildade trädgårdsmästare med hög kompetens och servicekänsla.

I samarbete med kunden tar vi fram ett skräddarsytt skötselavtal för trädgården. Vi kan även erbjuda enstaka insatser såsom vår- och höststädning, restaurering av befintlig rabatt eller trädvård med beskäring av buskar och träd. Vi kan även planera och anlägga rabatter eller hela trädgårdar.

Forstena erbjuder följande tjänster:

 • Trädgårdsskötsel
 • Trädvård och Beskäring
 • Trädgårdsrådgivning
 • Vår- och höststädning
 • Säsongsavtal trädgårdsskötsel
Kontakta oss för offert!