Våra tjänster

Vi erbjuder teknisk fastighetsförvaltning till bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare i Stockholmsområdet.

Våra tjänster kan delas in i fem huvuddelar – teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, underhållsplaner, trädgårdsskötsel samt projektledning. Klicka er vidare för att läsa mer om respektive tjänst.

Teknisk förvaltning

Forstena förvaltar fastigheter åt bostadsrättsföreningar, privat- och kommersiella fastighetsägare. I samarbete med kunden så tar vi fram en skräddarsydd lösning på förvaltningsuppdraget.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Alla typer av fastigheter behöver kontinuerlig tillsyn och skötsel. Forstena erbjuder fastighetsskötare med hög teknisk kompetens och servicekänsla.

Läs mer

Underhållsplan

Inga underhållskostnader ska komma som en tråkig överraskning. Med en underhållsplan kan fastighetsägare bygga upp en trygg och hållbar ekonomi.

Läs mer

Projektledning

Det är mycket att tänka på vid större som mindre projekt i fastigheter. Vi tar hand om hela projektet från framtagande av förfrågningsunderlag till slutbesiktning och uppföljning.

Läs mer
trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel

Oavsett om trädgården är gammal eller nyanlagd behöver den omvårdnad. Forstena erbjuder utbildade trädgårdsmästare med hög kompetens och servicekänsla.

Läs mer

Om oss

Forstena drivs i sin nuvarande form sedan 2006 och arbetar med teknisk förvaltning inklusive fastighetsskötsel, upprättande av underhållsplaner, trädgårdsskötsel samt projektledning.

Vi vänder oss i första hand till bostadsrättsföreningar samt privata fastighetsägare och förvaltar främst fastigheter i Stockholmsområdet.

Vår målsättning är att alltid ge god service och utveckla långsiktiga relationer med våra kunder. Vi värnar om den personliga kontakten, varje kund har alltid en egen kontaktperson, återkoppling och information är något vi prioriterar högt.


I företaget finns kompetens/erfarenhet från:


Vår affärsidé bygger på att vi inte är stora utan håller oss till en lagom volym av kunder och tar god hand om de uppdragsgivare vi har. Detta leder till nöjda kunder och långa samarbeten.

Välkommen att kontakta oss!

08-7048350

Anne Lind

Trädgårdsmästare

Tel: 076-130 73 51

Epost:

Ulrika Bengtsdotter Lind

Ekonomiansvarig

Epost:

Besöksadress

Catalinatorget 12

183 68 Täby